מה עושים כשלתינוק יש גזים

אחד מהדברים המאתגרים בהורות ראשונית היא ההתמודדות עם בכי של תינוק.

איך לזהות שמדובר בבכי עקב גזים ואיך להקל על התינוק?

כל המידע במאמר מפורט שלי עבור פורטל mamy

http://www.mamy.co.il/%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-%D7%99%D7%A9-%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9D